Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Copyright © 2015 - 2021 Dobco Medical Systems NV

Vse pravice pridržane.

Hvala, ker uporabljate PACSonWEB. Cilj tega priročnika je, da se na najučinkovitejši način seznanite z načinom delovanja sistema in
njegovimi navodili za uporabo.

Prosimo, pred začetkom uporabe preberite splošne pogoje za uporabo

OZNAKA


PODPORA ZA BRSKALNIKE

Naslednji brskalniki so podprti in potrjeni za diagnostične namene:

 • Google Chrome (version 69.0 - 88.0)


Podprti so naslednji brskalniki:

 • Microsoft Edge (version 79.0 -  88.0)
 • Firefox (version 62.0 - 85.0)
 • Safari macOS (version 12.1 - 14.0)
 • Safari iOS (version 11.3 - 14.0)


Ti brskalniki omogočajo dostop do platforme, vendar niso priporočljivi.
Pri uporabi je označeno, da so nekatere funkcije morda onemogočene ali pa delujejo počasi.

 • Google Chrome (version 66.0 - 68.x)
 • Microsoft Edge (version 36.0 - 78.x)
 • Firefox (version 57.0 - 61.x)
 • Internet Explorer (version 11.0 - 11.x)

PREDVIDENA UPORABA

PACSonWEB je spletna rešitev za distribucijo in vizualizacijo medicinskih slik in poročil preko interneta za zdravnike, paciente in med bolnišnicami.
Vključeni pregledovalnik vsebuje orodja za izboljšanje slike (izravnavanje oken, invertni, prostorski lokator, referenčne črte,...) in funkcije merjenja (dolžina, kot, navpična višina,...), ki omogočajo uporabo PACSonWEB za diagnostične namene.


Pregledovalnik PACSonWEB je skladen z Evropsko Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in je certificiran kot naprava CE razreda IIa.

INDIKACIJE ZA UPORABO

Kot distribucijski medij se PACSonWEB uporablja za izdelavo medicinskih slik in poročil, izdelanih v bolnišnici ali pri privatnem radiologu, ki so na voljo zdravniku, ki jih je zahteval preko spleta.
Slike so kot referenca na voljo tudi pacientu. Oddelek za radiologijo se odloči, če je poročilo na voljo tudi pacientu ali ne.
Z uporabo sorodnih referenčnih kod, v lasti pacienta, lahko izvid in poročilo brez težav pregleda vsak zdravnik, ki ima račun na PACSonWEB.
Slike so na voljo na spletu za obdobje od 1 do 5 let, kot določi izbrani oddelek za radiologijo.


Kot diagnostično orodje lahko PACSonWEB uporablja radiolog za vizualizacijo in izboljšanje razpoložljivih slik in izvajanje meritev za postavljanje diagnoze. Poročilo se lahko vnese v PACSonWEB.

Opozorila

Odgovornost uporabnika je, da zagotovi:

 • da kakovost monitorja, osvetlitev okolice in uporabljeno stiskanje slik ustrezajo predvideni klinični uporabi;
 • da se PACSonWEB uporablja v podprtem brskalniku;
 • združljivost brskalnika v primeru nadgradnje brskalnika ali operacijskega sistema naprave, ki se uporablja za izvajanje storitev PACSonWEB-a;
 • učinkovito internetno povezavo (za ogled: 3G ali več, 0,5 MB/sec ali več; za nalaganje: 4G ali več, 15 MB/sec ali več);
 • učinkovito omrežno povezavo (100 MB LAN ali več, Wi-Fi 802,11 g ali več).

Izjava o odgovornosti

Dobco Medical Systems ni odgovoren za okvare in poškodbe, ki izhajajo iz namestitve, konfiguracije, premestitve, preoblikovanja, vzdrževanja in popravila, ki jih opravljajo stranke, ki niso del Dobco Medical Systems ali pooblaščeno osebje Dobco Medical Systems.

Dobco Medical Systems ni odgovoren za okvare in poškodbe izdelkov Dobco Medical Systems, ki jih je mogoče pripisati izdelkom drugih proizvajalcev, ki jih ni oskrbovala družba Dobco Medical Systems.

Dobco Medical Systems ni odgovoren za okvare in poškodbe zaradi neskladnosti s previdnostnimi ukrepi in operativnimi metodami, določenimi v tem uporabniškem priročniku.

Dobco Medical Systems ni odgovoren za okvare in poškodbe, ki izhajajo iz uporabe izdelka v pogojih okolja, ki niso del uporabe pogojev uporabe, določenih v tem uporabniškem priročniku, kot so oskrba z električno energijo, namestitveno okolje itd.

Blagovne znamke

"PACSonWEB" je registrirana blagovna znamka podjetja Dobco Medical Systems.

Opozorila

Preglejte priročnik za operaterje PACSonWEB za dodatna opozorila in informacije v zvezi s predpisi.

 • No labels