Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opphavsrett © 2015 – 2021 Dobco Medical Systems NV

Med enerett.

Takk for at du bruker PACSonWEB. Formålet med denne brukermanualen er å gjøre deg kjent med systemets funksjoner og brukerinstruksjoner på en så effektiv måte som mulig.

Les Generelle vilkår for bruk før du bruker PACSonWEB.


ETIKETT

NETTLESERE SOM STØTTES

Disse nettlesere støttes av systemet og valideres for diagnostiske formål:

 • Google Chrome (version 69.0 - 88.0)


Disse nettlesere støttes:

 • Microsoft Edge (version 79.0 -  88.0)
 • Firefox (version 62.0 - 85.0)
 • Safari macOS (version 12.1 - 14.0)
 • Safari iOS (version 11.3 - 14.0)


Disse nettleserne gir tilgang til plattformen, men anbefales ikke.
Når det brukes, er det indikert at noen funksjoner kan være deaktivert eller kan fungere sakte.

 • Google Chrome (version 66.0 - 68.x)
 • Microsoft Edge (version 36.0 - 78.x)
 • Firefox (version 57.0 - 61.x)
 • Internet Explorer (version 11.0 - 11.x)

BRUKSOMRÅDE

PACSonWEB er en nettbasert løsning for å distribuere og visualisere medisinske bilder og rapporter over Internett til rekvirerende leger og pasienter og mellom sykehus.
Det integrerte visningsprogrammet har verktøy for bildeforbedring (vindusutjevning, invertering, romlig bestemmelse, referanselinjer … ) og målefunksjoner (lengde, vinkel, vertikal høyde …) som gjør det mulig å bruke PACSonWEB til diagnostiske formål.

Visningsprogrammet i PACSonWEB overholder kravene i EU-direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr og er sertifisert som utstyr i CE-klasse IIa.

BRUKSOMRÅDE

Som distribusjonsmedium brukes PACSonWEB til å gjøre medisinske bilder og rapporter som er opprettet på sykehus eller hos privatpraktiserende radiologer, tilgjengelige for rekvirerende lege over Internett.
Bildene er også tilgjengelige som referanse for pasienten. Det er radiologiavdelingen som avgjør hvorvidt rapporten skal være tilgjengelig for pasienten.
Ved å bruke de relaterte referansekodene, som eies av pasienten, kan en lege som har en PACSonWEB-konto, enkelt se undersøkelsen og rapporten.
Bildene er tilgjengelige på nettet i en periode på mellom ett og fem år. Det er avsender-radiologiavdelingen som bestemmer hvor lenge bildene skal være tilgjengelige på nettet.

Som diagnostikkverktøy kan PACSonWEB brukes av radiologer for å visualisere og forbedre tilgjengelige bilder og utføre målinger for å stille en diagnose. Rapporten kan registreres i PACSonWEB.

ADVARSLER

Det er brukerens ansvar å sørge for følgende:

 • at skjermkvaliteten, omgivelseslyset og bildekomprimeringen som brukes, samsvarer med det tiltenkte kliniske bruksområdet!
 • at PACSonWEB brukes på en støttet nettleser
 • at nettleseren som brukes til å kjøre PACSonWEB, fortsatt er kompatibel hvis nettleseren eller enhetens operativsystem oppgraderes
 • at Internett-forbindelsen er god nok (for visning: 3G eller høyere, 0,5 Mb /sek. eller høyere; for nedlasting: 4G eller høyere, 15 Mb/sek. eller høyere)
 • at nettverksforbindelsen er god nok (100 Mb LAN eller høyere, Wi-Fi 802.11 g eller høyere)

ANSVARSBEGRENSNING

Dobco Medical Systems har intet ansvar for eventuelle funksjonsfeil eller skader som kan oppstå hvis andre enn Dobco Medical Systems eller personell som er autorisert av Dobco Medical Systems, utfører installasjon, konfigurasjon, flytting, modifisering, vedlikehold eller reparasjon.

Dobco Medical Systems har intet ansvar for eventuelle funksjonsfeil eller skader på Dobco Medical Systems' produkter som kan oppstå hvis det brukes produkter fra andre produsenter enn Dobco Medical Systems.

Dobco Medical Systems har intet ansvar for eventuelle funksjonsfeil eller skader som kan oppstå hvis forholdsreglene og instruksjonene i denne brukermanualen ikke følges.

Dobco Medical Systems har intet ansvar for eventuelle funksjonsfeil eller skader som kan oppstå hvis produktet brukes under andre miljøbetingelser enn de som er beskrevet i denne brukermanualen. Dette gjelder f.eks. strømforsyning, installasjonsmiljø osv.

VAREMERKE

"PACSonWEB" er et registrert varemerke for Dobco Medical Systems.

ADVARSLER

Se brukermanualen for PACSonWEB for ytterligere advarsler og informasjon angående forskrifter.

 • No labels