Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hoe de taal van de interface van PACSonWEB aan te passen, zie:


Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, zie:


Indien u PACSonWEB wenst te gebruiken, dient u akkoord te gaan met de toepasselijke gebruikersvoorwaarden:

  • No labels