Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Indien u een onderzoek wenst te bekijken waarvan u niet de aanvragende arts bent, kunt u, indien de patiënt u het referentienummer en zijn geboortedatum doorgeeft, dit onderzoek toevoegen aan uw lijst.

Klik daarvoor op de knop 'Voeg onderzoek toe' links bovenaan.

Het volgende venster verschijnt.

Geef het referentienummer van het onderzoek en de geboortedatum van de patiënt in en klik op 'Voeg onderzoek toe'.

Het desbetreffende onderzoek wordt meteen geopend.

Indien één of meerdere onderzoeken gedeeld werden met een niet PACSonWEB gebruiker beschikt men in dit geval niet over een referentienummer maar over een POW code (POW......)
U kunt deze op gelijkaardige wijze toevoegen door in het veld referentienummer de POW code in te geven en de geboortedatum van één van de patiënten.


Nadat u een onderzoek toegevoegd heeft, blijft dit onderzoek ook in uw eigen lijst beschikbaar voor toekomstige consultatie.


Indien u de beheerder bent van een groep, heeft u ook de bijkomende mogelijkheid om een onderzoek toe te voegen voor de volledige groep.
Na toevoegen van het onderzoek zal elke gebruiker van de groep toegang tot dit onderzoek hebben.